ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศ

ทั้งหมด
อา
พฤ

สีแดง = วันที่ปัจจุบัน

วันที่
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
01 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
01 พ.ค. 2567
BCAP-USL
LUXEMBOURG: Labour Day
01 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
01 พ.ค. 2567
BCAP-XHEALTH
HK : Labour Day
01 พ.ค. 2567
BCAP-GMA
SZ : Labor Day
01 พ.ค. 2567
BCAP-GMA PLUS
SZ : Labor Day
01 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
01 พ.ค. 2567
BCAP-CTECH
HK& CN : Labour Day
02 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
02 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
02 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
03 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
03 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
03 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
04 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
04 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
04 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
05 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
05 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
05 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
06 พ.ค. 2567
BCAP-CLEAN
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-DISRUPT
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
06 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
06 พ.ค. 2567
BCAP-GOLD
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-2030 RMF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-2040 RMF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-2050 RMF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GPROP
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GFIO
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GFIA
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GMA
LS : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GMA PLUS
LS : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GE
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW10
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW10 SSF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW25
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW25 SSF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW50
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW50 SSF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW75
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW75 SSF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW90
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GW90 SSF
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GTAC
UK : Early May Bank Holiday
06 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
07 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
07 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
07 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
08 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
08 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
08 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
09 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
09 พ.ค. 2567
BCAP-USL
EU: Ascension Day
09 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
09 พ.ค. 2567
BCAP-XHEALTH
LX:Luxembourg Bank Holiday
09 พ.ค. 2567
BCAP-GMA
SZ : Bank Holiday
09 พ.ค. 2567
BCAP-GMA PLUS
SZ : Bank Holiday
09 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
10 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
10 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
10 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
11 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
11 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
11 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
12 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
12 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
12 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
13 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
13 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
13 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
14 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
14 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
14 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
15 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
15 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
15 พ.ค. 2567
BCAP-XHEALTH
HK : Buddha's Birthday
15 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
15 พ.ค. 2567
BCAP-CTECH
HK : Buddha's Birthday
16 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
16 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
16 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
17 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
17 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
17 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
18 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
18 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
18 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
19 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
19 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
19 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
20 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
20 พ.ค. 2567
BCAP-USL
EU: Whitmonday
20 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
20 พ.ค. 2567
BCAP-XHEALTH
LX:Luxembourg Bank Holiday
20 พ.ค. 2567
BCAP-GMA
SZ : Bank Holiday
20 พ.ค. 2567
BCAP-GMA PLUS
SZ : Bank Holiday
20 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
21 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
21 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
21 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
22 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
22 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
22 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
23 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
23 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
23 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
24 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
24 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
24 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
25 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
25 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
25 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
26 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
26 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
26 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
27 พ.ค. 2567
BCAP-CLEAN
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-DISRUPT
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
27 พ.ค. 2567
BCAP-USL
US: Memorial Day
27 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
27 พ.ค. 2567
BCAP-USND100
US : Memorial Day
27 พ.ค. 2567
BCAP-XHEALTH
US : Memorial Day
27 พ.ค. 2567
BCAP-GOLD
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-2030 RMF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-2040 RMF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-2050 RMF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GPROP
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GFIO
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GFIA
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GMA
LS : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GMA PLUS
LS : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GE
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW10
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW10 SSF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW25
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW25 SSF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW50
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW50 SSF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW75
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW75 SSF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW90
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GW90 SSF
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GTAC
US&UK : Late May Bank Holiday
27 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
27 พ.ค. 2567
BCAP-CTECH
US : Memorial Day
28 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
28 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
28 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
29 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
29 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
29 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
30 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
30 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
30 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
31 พ.ค. 2567
BCAP-MNH UI
วันหยุดพิเศษกองทุน
31 พ.ค. 2567
BCAP-VISPE22BUI
วันหยุดพิเศษกองทุน
31 พ.ค. 2567
BCAP-GPE22A UI
วันหยุดพิเศษกองทุน